събота, 15 май 2010 г.

Top 5 and blog awards


Първо да се похваля, че съм в Топ 5 на Get Sketchy Card Challenges, което направо ми се струва невероятно. Разбрах преди малко от Ади, за което много й благодаря, то и аз сама щях да го разбера, но малко по-късно :)
В послените няколко дена получих наградки и трябва и аз да ги раздам, лошото е че вече се чудя кой да наградя :)

First to boast that I'm in the Top 5 Get Sketchy Card Challenges, which directly seems unlikely. I understand just from Addii, thank you very much, own it and I'd figure it out, but a little later:)
In a few days I received awards and I have split them bad is that now I'm wondering who to award:)


Всичките 4 награди получих от Дани, много й благодаря за което :) а първата награда я получих и от Martina и на нея и благодаря много за оказаната чест :)

I received the 4 awards from Dani, many thanks to her and the first award I received and from Martina, many thank for the outpouring of honor!

Условията свързани с наградите са:
1) Да кажа 10 неща, които ме правят щастлива
2) Да кажа 5 неща, които не знаете за мен
3) Да посоча 5 блога, които трябва да изпълнят условията на наградите
4) Първата награда има условие да кажа 10 неща за себе си

Conditions associated with the awards are:
1) To tell you 10 thing that make me happy
2) To tell you 5 things that you don't know about me
3) To poit out 5 blogs to meet the terms of awards
4) The first award is a condition to say 10 things about myself


И така първите две условия съм ги изпълнявала вече, остава да изпълня другите 2.
Първо да кажа 10 неща за себе си:
1) Голяма мечтателка съм
2) Обичам да гледам небето особенно когато е синьо и с хубави пухкави бели облачета
3) Не обичам да се чувствам самотна
4) Много мисля понякога, но не винаги измислям това което съм тръгнала да мисля
5) Искам да се занимавам с творчески дейности и се надявам да успея
6) Много съм наивна в някои отношения
7) Не се одобрявам доста често
8) Обичам неделя сутрин, когато често ми се случва да съм сама за няколко часа, чувствам се свободна да правя каквото ми скимне
9) Не обичам да ме пришпорват и да бързам
10) Не обичам да ме чакат, предпочитам да подраня, но да не закъснея

So the first two terms I have already fulfilled remains to run the other 2.
First 10 things to say about myselves:
1)
I'm a big Dreamgirl
2) I love watching the sky especially where blue and with nice
white fluffy clouds
3) I do not like to feel lonely
4)
I think many sometimes but not always invent what I have gone to think
5) I want to work with creative activities and hope to succeed
6) I am very naive in some respects
7) Do not condone quite often
8) I love the Sunday morning when I often happen to be alone for several hours, feel free to do whatever my quirk
9) I do not like me to hurry up and spur
10) I do not like waiting for me, I prefer an early but do not be late


Сега трябва да наградя няколко блога, тъй като ми е трудно да реша кои, нека всички които посещават блога ми и ми оставят коментари да се чувстват наградени :)

Now I have to reward a few blog because it's hard to decide who, let all who visit my blog and leave comments I feel honored:)
I apologize if something is not understood correctly but use Google translator.

21 коментара:

 1. ooooo колко е мило и сладко страхотно е :)

  ОтговорИзтриване
 2. Congratulations Irena!! You deserve all of this attention! Way to go!

  ОтговорИзтриване
 3. Thank you Debby, You also deserve these awards, so I suggest you take them out.

  ОтговорИзтриване
 4. Congratulations Irena! You sure deserved the top 5 at get sketchy and all the awards you received! You are a creative girl!

  ОтговорИзтриване
 5. Thank you very very much, you are very kind :)

  ОтговорИзтриване
 6. Contrats on making top 5 and all those beautiful awards. :)

  ОтговорИзтриване
 7. Congrats on your awards you so deserve them.. Your little card below is just darling.. love the little kitty and the colors.. very lovely..
  Hugs, Linda

  ОтговорИзтриване
 8. Рени, не знам дали трябва да се чуствам наградена, но искам да ти честитя тази награда и да ти пожелая все повече успехи - майсторийките ти са страхотни винаги! Продължавай все така!

  ОтговорИзтриване
 9. Благодаря ти Дани :) Ако желаеш се чувствай наградена, тъй като както съм написала награждавам всички които се отбиват в моя блог :)

  ОтговорИзтриване
 10. wow huge congratulations Irena...your work is always gorgeous so im not suprised
  Mina xxx

  ОтговорИзтриване
 11. Честито! Заслужаваш всички награди, творбите ти са чудесни.

  ОтговорИзтриване
 12. Thank you Mina your words are honored.
  Благодаря ти много :)

  ОтговорИзтриване
 13. Брабо миличка,е как няма да си в топ 5,ти си така идейна,бравичко!

  ОтговорИзтриване
 14. Благодаря ти, много си мила :)

  ОтговорИзтриване
 15. Congratulations Irena! You so derserve all these awards! Your cards are always inspiring and wonderful and your sweet smile iw a joy to see on my blog each day!!! Thanks for all your encouragement! Blessings!
  Grace

  ОтговорИзтриване
 16. Ирена,
  Аз съм учи много, така че аз съм от време на пътуване по Интернет, но къде мога да гледам в блогове и вдъхновяваща такива. Бих искал да говоря вашия език, защото знам, че преводач понякога оставя incompreenssível текст. Голяма прегръдка, Флавиева

  ОтговорИзтриване
 17. Muito obrigado arcebispo de Constantinopla Flavianа!

  ОтговорИзтриване
 18. Wow congrats on your TOP5 hun, and all your blog awards

  hugs shell xx

  ОтговорИзтриване